از نظر شما کدام شیوه اطلاع رسانی در دانشگاه مؤثرتر است؟
  نصب اطلاعیه در بردهای داخل دانشکده علوم
  نصب اطلاعیه در سلف سرویس ها
  ارسال ایمیل
  ارسال پیامک روی تلفن همراه
تصاویر برگزیده
مجموعه کتابخانه، سلف سرویس و مهمانسرا
تابلوی اعلانات
خمین، بلوار شهدای دانشجو، بلوار دانشگاه، شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
صندوق پستی: 38815/171  تلفن: 7-46337801 (086)    نمابر: 46337820 (086)
روابط عمومی واحد اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین